Nauka czytania

Nauka czytania dla dzieci Warszawa

 

Glottodydaktyka, nowoczesna metoda: nauka czytania, nauka pisania, nauka liczenia dla dzieci w Warszawie. 

Metoda nauki czytania i pisania opracowana przez prof. Bronisława Rocławskiego. Przywiązuje ogromną wagę do sposobu uczenia techniki płynnego czytania ze zrozumieniem, a także kształtowania nawyków czytelniczych i świadomości ortograficznej. Zapraszamy dzieci od I do IV klasy.  Zajęcia dla dzieci z glottodydaktyki w Warszawie przygotowują dzieci:  aby nastąpił prawidłowy rozwój narządów mowy, prawidłowy rozwój syntezy i analizy fonemowej mowy (składanie i dzielenie wyrazów na głoski) - głoskowanie zgodnie z zasadami fonetyki ( jak słyszymy, nie jak piszemy). Glottodydaktyka to bogata metoda pomocy dzieciom w trudnościach z pisaniem i czytanie z wykorzystanie klocków LOGO do pracy z dzieckiem.

Nauka czytania dla dzieci:

Perfekcyjne rozpoznawanie i wybrzmiewanie wszystkich liter (także dwuznaków i innych: „ó”, „rz”, „ch”, ...) - wybrzmiewanie krótko, bez „dodatków” np: w przypadku głoski "m" często wybrzmiewamy  "em" lub "my", oraz wedłu wszystkich założeń glottodydaktyki (np. nauke czytania poprzez ślizganie) które umożliwają przyjemna i skuteczną naukę czytania. Jesteśmy kliniką posiadającą wyszkoloną kadrę specjalistów glottodydaktyki przez prof. Racławskiego. ProfRocławski jest twórcą systemu edukacyjnego Glottodydaktyka ojczystojęzyczna oraz autorem klocków Logo.

Nauka pisania dla dzieci, terapia ręki:

Wykonywanie dużej ilości prac plastycznych (rysowanie, malowanie, lepienie, wycinanie, wydzieranie - prawidłowe trzymanie przyborów piśmienniczych), odtwarzanie różnorodnych kształtów, także literopodobnych, kreślenie liter (pisanych) bez liniatury kreślenie liter (pisanych) w liniaturze oraz kompeksowa pomoc w grafomotoryce, terapia ręki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specjalistyczna Klinika Dziecięca
Psycholog dziecięcy Warszawa