Specjalistyczna diagnoza i terapia ADHD

Specjalistyczna diagnoza Zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi ADHD w Warszawie:

Pierwszym krokiem w klinice leczenia ADHD jest specjalistyczna diagnoza – dokładne rozpoznanie objawów. Terapia rozpoczyna się od tego etapu. Im więcej na temat tego zespołu wiedzą rodzice i nauczyciele, jakie są jego objawy, rodzaje i przyczyny, tym bardziej efektywny będzie proces jego leczenia.

  • Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbywa się tylko przy udziale rodziców,
  •  Drugie i trzecie spotkanie diagnosty psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego odbywa się z dzieckiem, 
  • Czwarte spotaknie jest omówieniem diagnozy i zaplanowaniem dalszego postępowania pomocy dziecku.
  • Kiedy dziecko posiada już diagnostykę ADHD zapraszamy na spotkanie w Klinice w celu weryfikacji diagnozy oraz podjęcia planu terapeutycznego który ma prowadzić do skutecznej terapii, pomocy dziecku. Dzieci z diagnozą nie są kolejny raz diagnozowane kompleksowo, następuje wówczas zmniejszony proces diagnozy a praca skupia się na odpowiednio dopasowanej terapii. Na życzenie rodziców diagnoza może zostac powtórzona, błędna diagnoza ADHD lub diagnoza niespójna zawsze musi zostac zawsze powtórzona przez Klinikę Dzieci.  

Klinika Dzieci oferuje pomocne  zajęcia i warszaty dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową z zaburzeniami koncentracji uwagi ADHD;

 

Psychoterapia poznawczo-behawioralna

Trening umiejętności społecznych dla dzieci z ADHD

Grupa terapeutyczna dla dzieci z Zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ADHD

Indywidualny trening koncentracji uwagi dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową ADHD

 

ADHD charakteryzuje się obecnością trwałych wzorców zachowania, utrzymujących się przynajmniej przez 6 miesięcy i układających się w charakterystyczną triadę objawów.

Są nimi: problemy z utrzymaniem uwagi, nadmierna impulsywność, nadruchliwość.

Wszystkie te objawy muszą występować w stopniu niewspółmiernym do wieku i poziomu rozwoju dziecka, czyli być bardziej nasilone, niż u innych dzieci w tym samym wieku, w różnych sytuacjach. 

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej może występować w 3 formach:

1. z przewagą zaburzeń koncentracji uwagi – dzieci tzw. marzycielskie, nie mogą się skupić , potrafią pozostać w bezruchu, jeśli wymaga tego sytuacja; częściej występuje u dziewczynek;

2. z przewagą nadpobudliwości psychoruchowej – dzieci tzw. „żywe srebra”, biegają w kółko bez obiektywnej przyczyny, odpowiednio zmotywowane potrafią się skupić na dłużej; częściej występuje u chłopców;

3. typ mieszany – nasilone objawy nadruchliwości i zaburzeń koncentracji uwagi; częściej u chłopców.

 

 

 

 

 

Integracja Sensoryczna Warszawa
Psycholog dziecięcy Warszawa