Nauka płynnego czytania

Glotoodydaktyka Warszawa; nauka czytania i pisania dla dzieci Warszawa

Nauka czytania jest procesem bardziej skomplikowanym niż mowa, wymagającym jednocześnie bardzo dobrych połączeń mózgowych. Z tego powodu przygotowaliśmy dla dzieci przyjemny program nauki czytania i pisania już od najmłodszych lat aby nauka była spektakularnie prosta. Z czytaniem jest jak z mówieniem – im większy kontakt dziecka ze słowem pisanym, tym szybciej następuje przyswojenie nowych umiejętności.

Wczesnodziecięca nauka czytania wykorzystująca metodę odpowiednio dobraną do potrzeb dziecka, każde dziecko w procesie diagnozy otrzymuje swój własny indywidalny program nauki czytania i pisania. 

Uczymy dzieci czytania od podstaw. Wspomagamy pełnym procesem nauki czytania dzieci nauczone złych technik czytania. Zwiększamy tempo czytania u dzieci wolno czytających. Wspomagamy dyslektyków u nauce i szybkości czytania. A dodatkowo: 

·        rozwijamy słuch, mowę i wzrok,

·         stymulujemy myślenie operacyjne,

·         ćwiczymy pamięć fotograficzną,

·         pobudzamy wyobraźnię i kreatywność,

·         uczymy dostrzegania szczegółów,

·         zapobiegamy kłopotom w nauce szkolnej,

·         prowadzimy specjalistyczny program nauki czytania dla dzieci dyslektycznych

Dzięki treningowi nauki czytania nasze dziecko:

zacznie czytać płynniej i swobodniej

odkryje, że czytanie może sprawiać przyjemność

zwiększy swoje tempo czytania 2-3-krotnie

zacznie lepiej rozumieć i zapamiętywać czytany tekst

będzie umiało skupić swoją uwagę podczas czytania

GLOTTODYDAKTYKA jedna z wielu metod stosowana w Klinice Dzieci

Glottodydaktyka jest metodą nauki czytania i pisania opracowana przez prof. Bronisława Rocławskiego. Przywiązuje ogromną wagę do sposobu uczenia techniki płynnego czytania ze zrozumieniem, a także kształtowania nawyków czytelniczych i świadomości ortograficznej. Zapraszamy dzieci od 2 do 14 lat.

Do czytania dzieci są przygotowywane poprzez:

Perfekcyjne rozpoznawanie i wybrzmiewanie wszystkich liter (także dwuznaków i innych: „ó”, „rz”, „ch”, ...) - wybrzmiewanie krótko, bez „dodatków” np: w przypadku głoski "m" często wybrzmiewamy  "em" lub "my", oraz wedłu wszystkich założeń glottodydaktyki (np. nauke czytania poprzez ślizganie) które umożliwają przyjemna i skuteczną naukę czytania. Jesteśmy kliniką posiadającą wyszkoloną kadrę specjalistów glottodydaktyki przez prof. Racławskiego. ProfRocławski jest twórcą systemu edukacyjnego Glottodydaktyka ojczystojęzyczna oraz autorem klocków Logo.

Do pisania dzieci są przygotowywane poprzez:

Wykonywanie dużej ilości prac plastycznych (rysowanie, malowanie, lepienie, wycinanie, wydzieranie - prawidłowe trzymanie przyborów piśmienniczych), 

odtwarzanie różnorodnych kształtów, także literopodobnych, kreślenie liter (pisanych) bez liniatury

kreślenie liter (pisanych) w liniaturze,

specjalistyczny program nauki pisania (dysgrafia) dla dzieci dyslektycznych i dzieci z trudnościami w obszarze motoryki ręki- problemy w rysowaniu i pisaniu (więcej informacji zakładka terapia ręki i motoryki)

Podstawą glottodydaktyki jest:

 • prawidłowy rozwój narządów mowy,
 • przygotowanie dzieci do syntezy i analizy fonemowej mowy (składanie i dzielenie wyrazów na głoski) - głoskowanie zgodnie z zasadami fonetyki ( jak słyszymy, nie jak piszemy) w oparciu o słownik fonetyczny j. polskiego lub słownik fonetyczny B. Rocławskiego,
 • pomoc dzieciom w trudnościach z pisaniem i czytanie
 • wykorzystanie klocków LOGO do pracy z dzieckiem

Synteza:

 • synteza sylabowa ---> ro-bo-cik (robocik)
 • synteza sylabowa z utrudnieniami (sylaby przeplatamy czynnościami, klaśnięciami, innymi sylabami lub głoskami, zmieniamy kolejność sylab ) ---> cik-ro-bo (robocik)
 • synteza morfemowa ---> pies-ek (piesek)
 • synteza logotomowa ---> zeg-ar-ek (zegarek)
 • synteza logotomowo-fonemowa ---> lamp-a (lampa)
 • synteza fonemowo-logotomowa ---> r-ak (rak)
 • synteza fonemowa ---> s-y-l-a-b-i-n-k-a (sylabinka)
 • synteza fonemowa z utrudnieniami ---> sz-ma-a-ma-f-ma-a-ma (szafa)

Analiza:

 • analiza sylabowa ---> (ananas) a-na-nas,
 • analiza sylabowa z utrudnieniami (dzieci oddzielają sylaby wykonując czynności, klaśnięcia, wtrącając sylaby lub głoski ) ---> (kapusta) ka-hej-pu-hej-sta-hej,
 • analiza fonemowa ---> (szkoła) sz-k-o-ł-a,
 • analiza fonemowa z utrudnieniami ---> (but) b-...-u-...-t-...

Do głoskowania dzieci są przygotowywane poprzez:

 • ćwiczenia słuchu (zabawy w rozpoznawanie dźwięków z otoczenia),
 • ćwiczenia narządów mowy (gimnastyka buzi i języka),
 • ćwiczenia oddechowe.

Do czytania dzieci są przygotowywane poprzez:

 • perfekcyjne rozpoznawanie i wybrzmiewanie wszystkich liter (także dwuznaków i innych: „ó”, „rz”, „ch”, ...) - wybrzmiewanie krótko, bez „dodatków” np: w przypadku głoski "m" często wybrzmiewamy  "em" lub "my"
 • czytanie sylab przez „ślizganie” (m->a, m->o),
 • czytanie wyrazów (sylabami lub „ślizganiem”),
 • czytanie płynne.

Do pisania dzieci są przygotowywane poprzez:

 • wykonywanie dużej ilości prac plastycznych (rysowanie, malowanie, lepienie, wycinanie, wydzieranie - prawidłowe trzymanie przyborów piśmienniczych),
 • odtwarzanie różnorodnych kształtów, także literopodobnych, kreślenie liter (pisanych) bez liniatury,
 • kreślenie liter (pisanych) w liniaturze

Cele terapii pisania, grafomotoryki:

 • poprawa sprawności ruchowej całej kończyny górnej,
 • udoskonalenie sprawności manipulacyjnej ręki,
 • wykonywanie kontrolowanych i precyzyjnych ruchów palców,
 • doskonalenie umiejętności chwytu,
 • doskonalenie pisania,
 • praca nad koordynacją pomiędzy dłońmi,
 • wspomaganie utrzymywania prawidłowej postawy.

Jesteśmy kliniką posiadającą wyszkoloną kadrę specjalistów glottodydaktyki przez prof. Racławskiego (XXII Szkoła Glottodydaktyki i Glottoterapii). ProfRocławski jest twórcą systemu edukacyjnego Glottodydaktyka ojczystojęzyczna oraz autorem klocków Logo.

 

 

Specjalistyczna Klinika Dziecięca
Psycholog dziecięcy Warszawa