Cennik

CENNIK 

 

 • Psycholog dziecięcy, psychoterapeuta poznawczo- behawioralny: 150 zł./50 min. 
 • Seksuolog dziecięcy specjalizacja masturbacja dziecięca 200zł/ 50min
 • Seksuolog dziecięcy 200zł/50 min 
 • Dietetyk dziecięcy specjalizacja dziecko niejadek wybiórcza dieta 200 zł./50min.
 • Integracja sensoryczna terapia 100 zł/50 min. sobota-niedziela 120 zł/ 50 min
 • Specjalista o kilku specjalizacjach (psycholog dziecięcy lub/i seksuolog lub/i dietetyk lub/i SI) 200 zł/50 min 
 • Terapia pedagogiczna, reedukacja, całościowa terapia dziecka dyslektycznego: 150 zł./50 min.
 • Terapia dyskalkulia: (zajęcia z matematyki dla ucznia z trudnościami w nauce matematyki, dyskalkulia) /150zł/50 min
 • Glottodydaktyka terapia (nauka czytania, nauka pisania, specyficzne trudności szkolne) 150 zł./50min.
 • Trening koncentracji  uwagi: 150 zł/50 min
 • Terapia motoryki małej, terapia ręki  120 zł./50 min.
 • Specjalny Program Treningu Społecznego (psychoterapia+trening zewnętrzny indywidualny 150 zł/50min)
 • Opinie pisemne na prośbę rodzica 100zł (nie dotyczy diagnoz zawierających w cenie opinię pisemną: Dysleksja, ADHD, Asperger, SI)
 • Nie wydajemy opinii sądowych. Nie wydajemy opinii innych niż opisujących chorobę lub opinię do szkoły- minimum 5 wizyt odbytych.  
 • Odwołanie wizyty odbywającej się tego samego dnia co nastąpiło odwołanie 50zł.
 • Pierwsza wizyta rodziców czas trwania 30 minut. Opłata: 150 zł psycholog dzieciecy, 200 zł dietetyk dziecięcy, 200 zł seksuolog dziecięcy, 100 zł terapeuta koncentracji uwagi, glottodydatyka, nauka dyslektykow. 

DIAGNOZA CENNIK

 • Psychologiczna diagnoza ADHD, Zespół Aspergera: 4 spotkania x 50 min/700 zł całość diagnozy.
 • Integracja sensoryczna diagnoza: 3 spotkania x50 min./350 zł całość diagnozy.
 • Diagnoza rozwoju psychomotorycznego dziecka 7mż-3 r.ż: 2 spotkania 2x50 min/ 300 zł całość diagnozy 
 • Diagnoza dysleksji rozwojowej:  3 spotkania x50 min./ 560 zł. całość diagnozy 
 • Diagnoza dyskalkulii: 3 spotkania x50 min/ 600 zł całość diagnozy 
 • Diagnoza glottodydaktyka (pisanie i czytanie, problemy szkolne):  3x50 min./ 450 zł. całość diagnozy.
 • Diagnoza gotowości szkolnej: 3 spotkania x50 min./ 450 zł. całość diagnozy.
 • Diagnoza zaburzenia koncentracji uwagi: 3x50min./450 zł. całość diagnozy.
 • Diagnoza motoryki małej, terapia ręki, grafomotoryki : 2x50 min./ 300 zł. całość diagnozy
Psycholog dziecięcy Warszawa
Integracja Sensoryczna Warszawa