Diagnoza Zespół Aspergera

 

Specjalistyczna diagnoza Zespołu Aspergera w Warszawie:

 

  • Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbywa się tylko przy udziale rodziców,
  •  Drugie i trzecie spotkanie psychologa dziecięcego odbywa się z dzieckiem, 
  • Czwarte spotaknie jest omówieniem diagnozy i zaplanowaniem dalszego postępowania pomocy dziecku.

​Zaprszamy do udziału w treningu umiejętności społecznych oraz w grupach terapeutycznych dla dzieci z Zespołem Aspergera (zakładka warsztaty)

 

Zespół Aspergera cechy charakterystyczne;

Cechą charakterystyczną  Zespołu Aspergera jest dobry rozwój mowy w zakresie słownictwa i gramatyki oraz obecność wąskich specyficznych zainteresowań typu intelektualnego. Dzieci z Zespołem Aspergera często potrafią zapamiętywać dużą ilość wiadomości z interesującej je dziedziny. Jako dzieci mogą szybko czytać, interesować się literami, cyframi lub figurami geometrycznymi.

Trudności w akceptowaniu zmian

Dzieci z Zespołem Aspergera najlepiej się czują, żyjąc w uporządkowanym otoczeniu z ustalonymi schematami. Próba zmiany tego stanu rzeczy wywołuje zwykle silną frustrację i może w skrajnych przypadkach prowadzić nawet do zachowań agresywnych. Występują też problemy w ocenie stopnia ważności wykonywanych czynności oraz w ocenie czasu potrzebnego na wykonanie danej czynności.

Mowa i zapamiętywanie słów

Problemy z rozumieniem mowy, sarkazmu, ironii, literalne rozumienie metafor są częstym problemem utrudniającym relacje społeczne dzieciom z Zespołem Aspergera. Problemem jest też dosłowne rozumienie języka . Problemem może być też nieadekwatne lub zbyt literalne używanie konkretnych słów.

Zaburzenia interakcji społecznych

U dzieci z zespołem Asperdera wyraźne są problemy z dostosowaniem własnych zachowań społecznych do konkretnych osób, miejsc i sytuacji, przejawiana przez nie niezwykła trudność w uczeniu się norm społecznych oraz opór wobec zewnętrznych oddziaływań wychowawczych. Widoczna jest mała towarzyskość wobec rówieśników. Słaba lub nieobecna zdolność do używania lub rozumienia mimiki twarzy, gestu, tonu, pauzy lub języka ciała. Zaburzenia w kontakcie wzrokowym.

Niezgrabność ruchowa, problemy z zadaniami manualnymi

U dzieci z Zespołem Aspergera często występuje słaba koordynacja ruchów ciała. Dziecko nie lubi zadań manualnych (rysowania, malowania, lepienia).

Zaburzenia integracji sensorycznej

Objawiają się w postaci zbyt wysokiej lub niskiej wrażliwości oraz nieadekwatnej reakcji na niektóre bodźce zmysłowe jak światło, dźwięk, dotyk, temperatura otoczenia. Częstym problemem jest strach przed głośnymi dźwiękami oraz pracą z hałaśliwymi urządzeniami. Tego typu nadwrażliwość może też dotyczyć innych zmysłów, np. spacer po trawie, ubranie rajstop lub czapki.

 

Integracja Sensoryczna Warszawa
Psycholog dziecięcy Warszawa