Koncentracja uwagi trening

  Terapia zaburzeń koncentracji uwagi

Zajęcia z koncentracji uwagi i pamięci w Warszawie. Koncentracja uwagi Warszawa

Indywidualny trening usprawniający procesy koncentracji uwagi i pamięci:

Koncetracja uwagi jest procesem, w którym nadmiar informacji zostaje odrzucony, a do odbiorcy docierają tylko istotne informacje dotyczące danego zagadnienia. Koncetracja łączy się z umiejętnoscią wyboru - wybieram to, co dla mnie istotne, a resztę bodźców odrzucam. Łączy się też z umiejetnośćią skupienia i napięcia. Skupiam się na danym elemencie i utrzymuje odpowiednie napięcie. Problemy z koncentracją uwagi u dziecka?  Problemy z pamięcią u dziecka? Trening czyni mistrza!

Pomoc specjalisty zaburzeń koncentracji uwagi potrzebna jest dziecku gdy:

 1. Dziecko wykazuje trudności w koncentracji na szczegółach, popełnia błędy nieuważne. 
 2. Nie potrafi przez dłuższy czas skupić się na zadaniu. 
 3. Sprawia wrażenie jakby nie słuchało przekazywanych mu komunikatów. 
 4. Nie kończy zaczętych prac, polecenia wypełnia niedokładnie. 
 5. Ma kłopoty z organizacją pracy i wszelkich zajęć. 
 6. Niechętnie podejmuje zadania wymagające dłuższego wysiłku intelektualnego. 
 7. Gubi przybory szkolne i rzeczy potrzebne do pracy i nauki. 
 8. Łatwo ulega rozproszeniu pod wpływem słabych nawet bodźców. 
 9. Zapomina o codziennych obowiązkach i zadaniach

                            Diagnoza zaburzona koncentracja uwagi

Pierwszym krokiem w klinice leczenia zespołu zaburzeń uwagi jest specjalistyczna diagnoza. Terapia rozpoczyna się po dokonanej diagnozie. Im więcej na temat koncentracji uwagi wiedzą rodzice i nauczyciele, jakie są objawy, rodzaje i przyczyny, tym bardziej efektywny będzie proces leczenia. Umiejętność koncentracji jest jedną z kluczowych umiejętności, potrzebną w procesie uczenia i prawidłowego rozwoju. Możliwość szybkiego skupienia warunkuje sukcesy w przedszkolu, szkole, domu oraz w codziennych relacjach z rówieśnikami.

 • Diagnoza koncentracji uwagi/ terapia koncentracji uwagi w pierwszym spotkaniu to zawsze wywiad z rodzicami i wstępne zapoznanie dziecka. 
 • Indywidualny trening koncentracji uwagi dziecka wynosi 45min. Spotkania odbywają się raz w tygodniu lub co 2 tyg. Częstotliwość uczęszczania na terapie 6 miesięcy terapia krótkoterminowa przy bardzo malych trudnościach dziecka, do roku przy trudnościach umiarkowanych. Do 2 lat przy trudnościach znacznych. Regularność terapii (ilość spotkań w miesiącu ustala terapeuta). Opuszczone zajęcia zawsze muszą zostać odrobione. 
 • Monitorowanie postępów dziecka następuje po kilku wizytach dziecka, terapeuta prowadzący dziecko jest w stałym kontakcie z rodzicami dziecka.
 • Opaty dotyczące terapii/ diagnozy zawarte w cenniku. 

 

Psycholog dziecięcy Warszawa
Specjalistyczna Klinika Dziecięca